ประกาศ

  • พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัย และพิธีไหว้ครูของคณะวิทยาศาสตร์

    15 สิงหาคม 2562

  • รับน้องก้าวใหม่

    03 สิงหาคม 2562

  • ปฐมนิเทศถวายสัตย์ปฏิญาณ

    02 สิงหาคม 2562